Incasso no cure no pay

Waarom no cure no pay incasso?

De meeste advocatenkantoren werken op uurbasis. U maakt dan altijd kosten; of er wel of niet wordt geïncasseerd. In beide situaties zijn de kosten net zo hoog, want bij een uurtarief ontbreekt het directe verband tussen de kosten en het resultaat. Natuurlijk wegen de kosten zwaarder indien er niet kan worden geïncasseerd. Dan zijn het immers kosten op het spreekwoordelijke sterfhuis.

Wij werken op no cure no pay basis omdat wij liever geld verdienen voor onze klanten dan geld kosten. Het geeft ons namelijk een beter gevoel om van toegevoegde waarde te zijn dan een kostenpost te zijn. Incasso moet per saldo immers meer opleveren dan kosten.

Ook houden wij van een uitdaging. No cure no pay incasso daagt ons méér uit. Immers, alleen het resultaat telt bij no cure no pay. Wij zetten ons dan ook tot het uiterste in om uw vordering te incasseren!


Factuur niet betaald? Wij presenteren uw debiteur de rekening.

Betaalt uw debiteur uw factuur niet? Dan presenteren wij uw debiteur de rekening. En de kosten? Die zijn voor rekening van uw debiteur, want die heeft deze kosten immers veroorzaakt.


Buitengerechtelijke incasso op basis van no cure no pay

Wij verzorgen het buitengerechtelijke incassotraject op basis van no cure no pay. Incasseren wij niets, dan betaalt u ons niets. Incasseren wij wel, dan belasten wij de bij de debiteur in rekening gebrachte rente en incassokosten aan u door als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden.


Incasso zonder kosten

Bij verhaal van uw volledige vordering is de incasso voor u zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk onze kosten. U ontvangt van ons dan enkel een factuur voor de BTW over onze vergoeding. De BTW kost u per saldo geen geld indien u de BTW kunt verrekenen. Na verrekening van de BTW resteert voor u 100% van de hoofdsom. Indien u de BTW niet kunt verrekenen, verhogen wij de incassokosten met de BTW, zodat de debiteur naast de kosten ook de BTW over de incassokosten vergoedt.


Incasso op zakelijke debiteuren

No cure no pay geldt voor incasso van uw zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren, dus voor business to business incasso (hieronder vallen ook eenmanszaken of ZZP-ers). No cure no pay incasso is in het bijzonder bedoeld voor:

 • incasso van onbetaalde facturen
 • incasso van verstrekte leningen
 • huurincasso

Waarvoor geldt no cure no pay niet?

No cure no pay geldt niet voor incasso van:

 • vorderingen waarvoor maatwerk noodzakelijk is
 • vorderingen die inhoudelijk worden betwist
 • vorderingen die in hoofdsom lager zijn dan € 1.000,00
 • vorderingen die ouder zijn dan 1 jaar
 • vorderingen op particuliere debiteuren
 • vorderingen op buitenlandse debiteuren
Zie voor meer informatie onze no cure no pay incassovoowaarden.

Spelregels no cure no pay incasso


Waarom spelregels?

Incasso gaat om geld. Uw geld. Daarvoor zetten wij ons tot het uiterste in. Wij spelen om te winnen, maar spelen eerlijk spel. Daarom gelden er spelregels. Voor ons, maar ook voor u.


Onze spelregels

 1. U mag van ons verwachten dat wij ons maximaal inspannen voor het behoud van de relatie met uw klant (spelregel 1). 
 2. Verder mag u van ons verwachten dat wij indien nodig maximale druk uitoefenen (spelregel 2). 
 3. Tot slot mag u van ons verwachten dat wij geen exorbitant hoge kosten in rekening brengen bij uw debiteur (spelregel 3).

Uw spelregels

Wij spelen eerlijk. Wij verwachten dat u ook eerlijk speelt. U begrijpt ook wel dat wij voor onze inspanningen willen worden beloond indien wij uw vordering incasseren. Dat is niet meer dan redelijk. Want als wij niets incasseren, hoeft u ons ook niets te betalen. Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering te kunnen incasseren. Daarom gelden voor u de volgende spelregels.

 1. Wij verwachten dat u een gegronde vordering indient (spelregel 1). 
 2. Verder verwachten wij dat u ons in staat stelt ons werk te doen (spelregel 2). 
 3. Tot slot verwachten wij dat u uw incasso online indient (spelregel 3).

Zie voor meer informatie onze no cure no pay incassovoowaarden.