Aanmanen voor uw openstaande factuur

Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt betaald, is uw debiteur een betalingsherinnering en zo nodig een aanmaning sturen. Uw onbetaalde factuur zal dan in veel gevallen alsnog worden betaald.


Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is mededeling van een schuldeiser waarin de debiteur een laatste termijn wordt gegund om alsnog tot betaling van een vordering zoals een factuur over te gaan. Een aanmaning wordt ook wel sommatie genoemd. Een aanmaning is juridisch gezien niet hetzelfde als een ingebrekestelling, want daarvoor gelden andere regels. Er gelden geen vormvereisten voor een aanmaning. Een aanmaning per brief of e-mail is gebruikelijk, maar mondeling of telefonisch aanmanen kan ook.


Voorbeeld aanmaningen

Om u alvast een stap op weg te helpen met het aanpakken van uw wanbetalers, kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief betalingsherinnering en voorbeeldbrief aanmaning.


Voorbeeld betalingsherinnering

De betalingsherinnering betreft een vriendelijke herinnering dat de betalingstermijn van een of meerdere facturen is verstreken. De betalingsherinnering dient ertoe om uw debiteur te attenderen op de ontstane betalingsachterstand. Verder wordt de debiteur verzocht alsnog op korte termijn voor betaling zorg te dragen.

Het voorbeeld betreft een eerste betalingsherinnering. Het verzenden van een tweede betalingsherinnering is doorgaans niet effectief. In plaats daarvan kunt u bij niet-betaling beter de voorbeeld aanmaning sturen.

Download direct de voorbeeldbrief betalingsherinnering.


Voorbeeld aanmaning

De aanmaningsbrief is dwingend(er) van toon. Dit betreft een laatste aanmaning om uw debiteur een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden alvorens de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven. Verder wordt de debiteur gewaarschuwd voor de consequenties van niet-betaling, zoals de verschuldigdheid van rente en incassokosten. In de voorbeeldbrief worden nog geen aanmaningskosten vermeld. De voorbeeld aanmaning is opgesteld met het oog op zakelijke debiteuren.

Download direct de voorbeeldbrief aanmaning.

Handleiding voorbeeld aanmaningen

Onze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

De volgende onderwerpen worden besproken in deze handleiding:

  1. Gebruik van de voorbeeldbrief betalingsherinnering
  2. Gebruik van de voorbeeldbrief aanmaning
  3. Niet betaald? Incassoprocedure starten!
  4. Contactgegevens
  5. Bijlagen 

Download direct de handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning.

Mocht u na lezing van de handleiding nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via ons contactformulier of bel ons.

aanmaning voorbeeld voorbeeldbrief aanmaning