e-Legal incasso advocaten (“e-Legal”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/) en draagt er zorg voor dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

e-Legal gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende cliëntrelaties. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van opdrachten. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming en voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

e-Legal verwerkt de onderstaande persoonsgegevens via haar website:

contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u te kunnen opnemen.

nieuwsbrief

Bij het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam en e-mailadres. e-Legal informeert u middels de nieuwsbrief over nieuws en tips op incassogebied, haar diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden. 

incasso indienen

Bij het indienen van een incasso-opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, KvK-nummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk ter uitvoering van de incasso-opdracht. 

inloggen incassoportal

Bij het inloggen op de incassoportal worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt: uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen inloggen op de incassoportal voor toegang tot uw incassodossiers. Door gebruik te maken van de incassoportal hoeft u de gegevens die noodzakelijk zijn voor het indienen van een incasso-opdracht niet bij iedere opdracht afzonderlijk te verstrekken.

Beveiliging

e-Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het inloggen op de incassoportal is beveiligd middels wachtwoordbeveiliging. Personen die namens e-Legal toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels tot geheimhouding gehouden. Eventuele derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van opdrachten zijn eveneens tot geheimhouding gehouden. Voor meer informatie over elektronische communicatie via onze website verwijzen wij u naar onze disclaimer.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. e-Legal gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om de werking van de website te optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Verder worden cookies gebruikt door Google Analytics en diverse social media (waarover hieronder meer). U kunt uw browser zo instellen dat u bij het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt, maar mogelijk functioneert de website dan niet optimaal.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma van Google waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers deze website gebruiken. Google Analytics verzamelt de gegevens anoniem en verwerkt de aldus verkregen gegevens in rapportages die inzicht verschaffen in het gebruik en effectiviteit van de website en Adwords advertenties. Deze rapportages zijn niet herleidbaar tot individuele bezoekers. Zie het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Social media

Deze website bevat koppelingen naar diverse social media, zoals Facebook, Linked-in en Twitter. Deze koppelingen bevatten codes met cookies die afkomstig zijn van de betreffende social media. Zie het privacybeleid van de betreffende social media voor meer informatie: privacybeleid Facebook, privacybeleid Linked-in en privacybeleid Twitter.

Recht op inzage en correctie

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren. Een verzoek om inzage of correctie kunt u aan ons richten middels ons contactformulier.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen middels ons contactformulier.

Download deze privacyverklaring in PDF.