Kantoorgegevens

De openbare maatschap e-Legal incasso advocaten (“e-Legal”) is gevestigd aan de Bahialaan 602 (3065 WC) te Rotterdam (Brainpark III). Onze volledige contactgegevens zijn vermeld op de contactpagina.

e-Legal voert als handelsnamen “e-Legal incasso advocaten”, “e-Legal” en “e-Legal Advocatuur”.

e-Legal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

KvK-nummer:      24439681

BTW-nummer:     NL 820661107B01

Beroepsorganisatie en -regels

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de beroepsorganisatie Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl, www.advocatenorde.nl.

Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten is de wet- en regelgeving te vinden waaraan advocaten zich dienen te houden.

Geschillencommissie Advocatuur

e-Legal is op vrijwillige basis aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor meer informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zie onze algemene voorwaarden of de website van de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.

Cliëntidentificatie

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten in bepaalde gevallen de identiteit van cliënten te verifiëren alvorens zij een opdracht kunnen aanvaarden. Verder verplicht deze wet advocaten tot het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (“FIU-Nederland”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten of FIU-Nederland.

Download deze juridische kennisgeving in PDF.