Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de wel bekende ‘kleine lettertjes’. Het zijn standaardbedingen die zijn opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden gebruikt.

Het voordeel van algemene voorwaarden is dat bij het sluiten van overeenkomsten niet over ieder afzonderlijk onderwerp hoeft te worden onderhandeld. Algemene voorwaarden strekken namelijk tot aanvulling van de overeenkomsten die u sluit. De bedingen in uw algemene voorwaarden gelden zo standaard voor alle overeenkomsten waarop uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Door gebruik te maken van algemene voorwaarden kunt u uw juridische positie versterken en de mogelijke risico’s zo veel mogelijk beperken. Algemene voorwaarden creëren ook duidelijkheid, zowel voor uzelf als voor uw klanten. Algemene voorwaarden kunnen zo conflicten voorkomen en mocht er toch een conflict ontstaan, dan staat u met goede algemene voorwaarden veel sterker. 


Verschillende algemene voorwaarden

Er zijn verschillende soorten algemene voorwaarden. Ook de benamingen waarmee algemene voorwaarden worden aangeduid verschillen. Zo wordt wel gesproken over algemene voorwaarden of algemene bepalingen in het algemeen, of over leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of inkoopvoorwaarden in het bijzonder.

Voor de meeste ondernemingen in het MKB volstaat het gebruik van algemene voorwaarden in de algemene zin van het woord. Inkoopvoorwaarden hebben doorgaans slechts zin bij een bepaalde inkoopkracht van de gebruiker van de algemene voorwaarden.


Veelgebruikte bedingen in algemene voorwaarden

Afhankelijk van de soort algemene voorwaarden worden bepaalde onderwerpen er al dan niet in geregeld. Veelgebruikte bedingen in algemene voorwaarden zijn:

  • offerte (vrijblijvend, herroepbaar, voorwaardelijk)
  • uitvoering overeenkomst (termijnen, overmacht)
  • transport (kosten, risico, verzekering)
  • betaling (betalingstermijn, rente, incassokosten)
  • eigendomsvoorbehoud
  • beëindiging overeenkomst (opzegging, verlenging)
  • intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht)
  • aansprakelijkheid (beperking, klachtplicht, vervaltermijn)
  • toepasselijk recht
  • geschillenbeslechting (rechtspraak, arbitrage)

Algemene voorwaarden opstellen

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen?

Meer informatie over algemene voorwaarden opstellen


Handleiding algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen op een correcte wijze te worden gehanteerd.  Bij verkeerd gebruik gelden uw algemene voorwaarden namelijk niet en kunt u zich er niet op beroepen.

Onze handleiding algemene voorwaarden stelt u in staat om uw algemene voorwaarden op een juridisch waterdichte wijze te gebruiken.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Meer informatie over toepasselijkheid algemene voorwaarden

algemene voorwaarden beperken juridische risico's