Incasso

Effectief incasseren is de juiste dosis druk toepassen. De ene debiteur heeft meer druk nodig dan de andere debiteur. Situaties kunnen immers verschillen. Een debiteur met een tijdelijk liquiditeitsprobleem moet anders worden aangepakt dan een debiteur die een spoor van hoge schulden en benadeelde schuldeisers achterlaat.

Vaak is maximale druk noodzakelijk. Bijvoorbeeld door direct conservatoir beslag te leggen om te voorkomen dat uw debiteur verhaalsobjecten verduistert. Of door het faillissement van uw debiteur aan te vragen om hem simpelweg tot betaling te forceren. Wilt u indien nodig maximale druk kunnen uitoefenen? Dan moet u een advocaat inschakelen. Bij een incassobureau of deurwaarder ontbreekt het aan deze effectieve drukmiddelen. Als gespecialiseerde incasso advocaten kunnen wij alle drukmiddelen inzetten die noodzakelijk zijn. Wij kunnen u dus in alle situaties van dienst zijn.

Doordat de druk op de debiteur zo nodig maximaal kan worden opgevoerd, kunnen onze incasso advocaten uw openstaande vorderingen effectiever incasseren. Hierdoor is uw factuur sneller betaald.

"Effectiever incasseren is onze meerwaarde én uw winst"

buitengerechtelijke incasso met advocaat voor maximale druk


Onze incasso-aanpak

Wilt u weten hoe wij uw incassodossiers behandelen?

Meer informatie over onze incasso-aanpak


Voordelen van onze incasso-aanpak

Profiteer ook van de voordelen van onze incasso-aanpak:

  • incasso op basis van no cure no pay
  • snellere en effectievere incasso door incasso advocaat
  • gespecialiseerd in business to business incasso
  • vaste contactpersoon en persoonlijke service
  • gemak van een online incassoportal

Benieuwd naar de overige voordelen van e-Legal?


Hoog slagingspercentage voor incasso

Doordat wij er vrijwel altijd in slagen om incasso's succesvol af te ronden, hebben wij een hoog slagingspercentage en een hoge klanttevredenheid. Bekijk de ervaringen van onze klanten met incasso.

 


 

Incasso zonder kosten

Wij brengen uw debiteur incassokosten in rekening als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden. Bij verhaal van uw vordering is de incasso voor u zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk onze kosten.

Bij verhaal van uw volledige vordering ontvangt u 100% van de hoofdsom.

Meer informatie over zakelijke incasso zonder kosten

"Wij bieden u de hoge kwaliteit van een gespecialiseerde incasso advocaat voor de prijs van een incassobureau"

Dezelfde werkdag actie!

Uw debiteur heeft voldoende betalingsuitstel gekregen. Om niet meer tijd verloren te laten gaan, gaan wij dezelfde werkdag tot actie over. Indien u uw incasso uiterlijk om 16:00 uur indient, dan zorgen wij ervoor dat uw debiteur dezelfde werkdag (!) op zijn betalingsgedrag wordt aangesproken. Indien u uw incasso later indient, dan wordt uw debiteur uiterlijk de volgende werkdag tot betaling aangeschreven (zorgt u er wel voor dat alle informatie correct en actueel is, want anders kan de verwerking van uw incasso langer duren)


Verloop incassotraject

Na indiening van uw incasso ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail. Vervolgens zullen wij uw debiteur direct tot betaling sommeren, zowel per post, e-mail en/of fax (indien beschikbaar). Bij niet (volledige) betaling zal de debiteur vervolgens binnen een kort tijdsbestek meermaals door ons worden benaderd, zowel schriftelijk als telefonisch. Blijft volledige betaling hierna desondanks uit, dan ontvangt de debiteur een dagvaarding of faillissementsaanvraag in concept. Dit als laatste drukmiddel om de debiteur alsnog tot betaling te bewegen zonder dat al daadwerkelijke rechtsmaatregelen hoeven te worden genomen. Om uw vordering zo snel en effectief mogelijk te kunnen incasseren, bepalen wij de incassomaatregelen naar eigen inzicht. Eventuele rechtsmaatregelen worden uiteraard pas genomen nadat u daarvoor toestemming hebt verleend.


Betalingsregeling

Een betalingsregeling kan onder omstandigheden een effectief middel zijn om uw vordering zonder onnodige kosten te incasseren. Bij een betalingsregeling maken wij duidelijke afspraken met de debiteur en zien wij erop toe dat de betalingsregeling stipt wordt nagekomen. U hebt er zelf dus geen omkijken naar. Gezien het voorgaande staat het ons vrij om een betalingsregeling met de debiteur te treffen die door ons redelijk, dan wel uiterst haalbaar wordt geacht. Een dergelijke betalingsregeling mag uiterlijk 10 weken duren. Hieraan zijn geen aanvullende kosten verbonden. Een betalingsregeling met een langere duur zullen wij slechts treffen indien u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Bij een betalingsregeling met een langere duur brengen wij u ter dekking van de kosten van onze aanvullende werkzaamheden maandelijks een bedrag ad € 75,00 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening gedurende de looptijd van de betalingsregeling. Tussentijdse afdrachten vinden in dat geval maandelijks plaats.


Stichting beheer derdengelden

Wij beschikken over een stichting beheer derdengelden die voldoet aan de vereisten van de Verordening op de advocatuur. Alle geïncasseerde gelden worden afgewikkeld via de daartoe bestemde bankrekening van deze stichting. Uw geld is dus altijd veilig.


Afdrachten

Betalingen worden dagelijks verwerkt en binnen enkele werkdagen afgedragen. Een tussentijdse afdracht wordt verricht indien er na aftrek van onze vergoeding een bedrag van minimaal € 500,00 kan worden afgedragen. Hieraan zijn geen aanvullende kosten verbonden. Een tussentijdse afdracht kan op uw verzoek ook voor een lager bedrag worden verricht. Hiervoor bedragen de bijkomende administratiekosten € 25,00 (excl. BTW) per afdracht. Indien geen tussentijdse afdracht plaatsvindt, dan vindt de afdracht plaats bij sluiting van het dossier. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Zie voor meer informatie onze no cure no pay incassovoorwaarden.


Incasso indienen

Een incasso indienen kan zonder account. U kunt gerust een eenmalige incasso indienen om ons uit te proberen.

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van losse opdrachten en niet op basis van abonnementen met langlopende verplichtingen en vaste kosten. U zit dus nergens aan vast.

Direct uw incasso indienen