Gerechtelijke procedure

Onze advocaten staan onze klanten bij in de dagelijkse praktijk van het zakendoen en zo nodig ook in het kader van gerechtelijke procedures. Het maakt daarbij niet uit of u als eisende partij of verwerende partij optreedt in de juridische procedure.


Juridische bijstand bij conflicten

Wij kunnen u in uiteenlopende juridische kwesties van dienst zijn, zoals bij een juridisch conflict met een afnemer of leverancier.

Onze advocaten verlenen juridische bijstand op het gebied van:

 • incasso- en procesrecht (gerechtelijke procedure, kort geding, etc.)
 • beslag- en executierecht (beslag leggen, beslag opheffen, etc.)
 • contractenrecht (contracten en algemene voorwaarden, contractuele aansprakelijkheid, wanprestatie, ontbinding, schade, etc.)

Rol advocaat bij juridisch conflict

Bij (dreigende) juridische conflicten staan onze advocaten u met raad en daad bij. Wij staan u ter zijde door:

 • een heldere analyse van uw rechtspositie te verschaffen
 • duidelijke informatie over de kansen, risico's en kosten
 • een adequate strategie te bepalen
 • opbouw van het juridische dossier
 • schikkingsonderhandelingen te voeren
 • spoedmaatregelen te treffen (beslaglegging of kort geding)
 • juridische bijstand te verlenen in gerechtelijke procedures
 • maatregelen te treffen ter voorkoming van herhaling

Gerechtelijke procedure starten?

Wilt u een gerechtelijke procedure starten?

Of hebt u juridische bijstand van een advocaat nodig?

Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons.

Advocaat nodig voor gerechtelijke procedure?