Debiteurvriendelijke incasso

Een debiteurvriendelijke incasso (ook wel pre incasso genoemd) dient ertoe om uw debiteur een laatste mogelijkheid te bieden om uw openstaande factuur zonder rente en incassokosten te voldoen.

Door uw factuur alsnog te betalen, kan de debiteur een incassoprocedure met de daaraan verbonden incassokosten voorkomen. Een debiteurvriendelijke incasso voorkomt incassoprocedures en werkt daardoor preventief. Praktisch voor u en prettig voor uw debiteur.

debiteurvriendelijke incasso voor behoud klantrelatie


Behoud klantrelatie staat voorop bij pre incasso

Bij een debiteurvriendelijke incasso staat het behoud van uw relatie met uw klant voorop. Een debiteurvriendelijke incasso wordt daarom vooral gebruikt bij debiteuren waarmee regelmatig zaken wordt gedaan.

Indien facturen niet worden betaald, dan moeten maatregelen worden genomen. Dat spreekt voor zich en dat begrijpt uw debiteur ook wel. Uw debiteur zou zelf immers hetzelfde doen. Voor in rekening gebrachte incassokosten bestaat doorgaans echter minder begrip. Uw debiteur zal het dan ook waarderen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om uw openstaande factuur alsnog zonder hoge bijkomende kosten te mogen betalen.

"Begrip en waardering staan centraal bij de debiteurvriendelijke incasso."

Voordelen debiteurvriendelijke incasso

Een groot voordeel van een debiteurvriendelijke incasso is dat de debiteur de factuur vaak alsnog snel zal betalen om incassokosten te voorkomen. Dit is immers de laatste mogelijkheid. De voordelen op een rij:

  • hoge kans op snelle betaling van uw factuur
  • u behoudt de goede relatie met uw klant
  • lage kosten

Verloop debiteurvriendelijke incasso

Bij een debiteurvriendelijke incasso wordt de debiteur een laatste mogelijkheid geboden om uw vordering alsnog zonder rente en incassokosten te voldoen. Wel wordt de debiteur € 37,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. De debiteur wordt daarbij verzocht de betaling rechtstreeks aan u te verrichten.

Voldoet de debiteur uw vordering, dan wordt de debiteurvriendelijke incasso beëindigd. Zo niet, dan kan desgewenst de reguliere incasso worden opgestart.


Kosten debiteurvriendelijke incasso

De kosten van een debiteurvriendelijke incasso bedragen slechts € 75,00 exclusief BTW. Indien uw debiteur de bovenvermeldde administratiekosten betaalt, wordt 50% van de kosten vergoed. Een zeer geringe investering dus voor het behoud van uw goede klantrelatie. 


Debiteurvriendelijke incasso uitvoeren

Wilt u een debiteurvriendelijke incasso laten uitvoeren?

Vermeld dan in de toelichting bij het indienen van uw incasso dat u een debiteurvriendelijke incasso wilt laten uitvoeren.