Hieronder lichten wij in 6 stappen toe hoe wij uw incassodossiers behandelen.

1. Vaste contactpersoon

Als nieuwe opdrachtgever krijgt u direct een vaste contactpersoon die persoonlijk uw incassodossiers behandelt.

Uw vaste contactpersoon is goed bereikbaar, zowel per e-mail als telefonisch, en reageert doorgaans binnen 1 werkdag.

U hebt dus altijd een toegankelijk aanspreekpunt waar u voor al uw incasso's terecht kunt.


2. Online incassoportal

Als nieuwe opdrachtgever krijgt u direct toegang tot onze online incassoportal. Via de incassoportal kunt u op ieder moment op de hoogte blijven van de voortgang.

Via de incassoportal kunt u snel en eenvoudig:

  • op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw incassodossiers
  • reacties plaatsen, betalingen doorgeven of bestanden uploaden
  • nieuwe incassovorderingen indienen
  • informatieverzoeken afhandelen

Bekijk onze online incassoportal


3. Sneller incasseren

Na bevestiging van uw incasso-opdracht wordt de debiteur nog dezelfde dag tot betaling aangeschreven.

Wij benaderen de debiteur vervolgens binnen een kort tijdsbestek meermaals, zowel per post, fax en/of e-mail als telefonisch. Blijft volledige betaling hierna desondanks uit, dan ontvangt de debiteur een dagvaarding of faillissementsaanvraag in concept. Dit als laatste drukmiddel om de debiteur alsnog tot betaling te bewegen zonder dat al daadwerkelijke rechtsmaatregelen hoeven te worden genomen. Eventuele rechtsmaatregelen worden uiteraard pas genomen nadat u daarvoor toestemming hebt verleend.

Wij hanteren zeer korte termijnen en waken voor onnodige vertraging. Hierdoor kan het buitengerechtelijke incassotraject binnen 12 dagen worden afgerond.

"Doordat wij snel incasseren is uw vordering in veel gevallen sneller betaald."

sneller incasseren met e-legal incasso advocaten4. Effectiever incasseren door maatwerk

Om uw vordering effectief te incasseren leveren wij zo nodig maatwerk. In de ene situatie kan een betalingsregeling immers voldoende zijn, terwijl in een andere situatie beslaglegging of een faillissementsaanvraag noodzakelijk kan zijn.

Om deze reden kunnen wij u – afhankelijk van de omstandigheden in uw incassodossier – gedurende de behandeling van de incasso-opdracht adviseren om aanvullende (rechts)maatregelen te nemen, zoals het leggen van conservatoir (bewarend) beslag, het aanvragen van het faillissement van de debiteur, of het uitvoeren van een verhaalsonderzoek.

"Effectief incasseren in maatwerk leveren."

effectiever incasseren met onze incasso-aanpak


5. Praktisch en begrijpelijk advies

Wij adviseren u op praktische en begrijpelijke wijze. Over de juridische mogelijkheden, slagingskansen en risico's.

Onze informatievoorziening is deugdelijk en volledig. Wij informeren u schriftelijk zodat u alles rustig kunt (na)lezen. Hebt u dan nog vragen? Dan staan wij u telefonisch graag te woord voor een nadere toelichting.

Van relevante ontwikkelingen in uw incassodossiers wordt u direct per e-mail op de hoogte gesteld.


6. Financieel transparant en verantwoord

Behalve financieel transparant, incasseren wij ook financieel verantwoord.

Zo worden alle geïncasseerde gelden afgewikkeld via onze stichting beheer derdengelden. Ontvangsten worden zo spoedig mogelijk – doorgaans al binnen enkele werkdagen - aan u afgedragen. En bij het sluiten van het incassodossier wordt vanzelfsprekend financiële verantwoording aan u afgelegd.Spreekt onze incasso-aanpak u aan?

Direct uw incasso indienen