Faillissementsaanvraag effectief bij incasso van onbetwiste vorderingen

Het faillissement aanvragen is een effectief incassomiddel om betaling af te dwingen van onbetwiste vorderingen.

Onder druk van een faillissementsaanvraag betaalt de debiteur de vordering meestal alsnog inclusief de kosten van de faillissementsaanvraag.

faillissement aanvragen effectief incassomiddel


Onder welke omstandigheden is een faillissementsaanvraag effectief?

Het aanvragen van het faillissement van een klant is een uiterste maatregel waartoe pas wordt overgegaan indien andere maatregelen zoals incasso of beslaglegging geen effect sorteren.

Een faillissementsaanvraag kan effectief zijn onder de volgende omstandigheden:

  • de debiteur heeft meerdere schuldeisers en daardoor beperkte financiële ruimte en laat uw vordering onbetaald
  • de debiteur is ongevoelig voor (de dreiging van) een gerechtelijke procedure of beslaglegging
  • de debiteur heeft geen vermogensbestanddelen waarop beslag kan worden gelegd of er is al door meerdere partijen beslag gelegd

Indien een of meerdere van deze omstandigheden zich voordoen, dan kan het aanvragen van het faillissement een effectief incassomiddel zijn om uw openstaande factuur alsnog betaald te krijgen. De meeste debiteuren willen immers voorkomen dat zij failliet verklaard worden.

Advocaat faillissement laten aanvragen

Wilt u het faillissement van uw debiteur aanvragen?

Vermeld in dat geval in de toelichting bij het indienen van uw incasso dat u het faillissement wilt aanvragen. Een van onze advocaten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Kosten faillissementsaanvraag voor debiteur

De kosten van de faillissementsaanvraag komen voor rekening van de debiteur. Onze advocaten trachten deze kosten op de debiteur te verhalen.

Mocht de rechtbank de debiteur (onverhoopt) failliet verklaren, dan worden de kosten de faillissementsaanvraag vanwege hun hoge preferentie vergoed door de curator indien de bedoel daarvoor verhaal biedt.

Onze vaste prijs voor een faillissement aanvragen bedraagt € 675,00 exclusief BTW en verschotten (kosten van derden).

Download het tarievenoverzicht voor een overzicht van alle kosten.


Advocaat nodig voor faillissement

Voor het aanvragen van een faillissement is een advocaat nodig. Het verzoekschrift voor de faillissement aanvraag dient namelijk door een advocaat te worden ingediend. Een deurwaarder of incassobureau kan geen faillissement aanvragen.


Steunvordering nodig voor faillissement

Voor een faillissement aanvraag is doorgaans een zogenaamde steunvordering noodzakelijk. Dit houdt in dat er tenminste nog een andere schuldeiser met een vordering op de debiteur moet zijn.

Informatie over steunvordering zoeken