Beslaglegging

Beslaglegging door een advocaat is een effectief incassomiddel om betaling af te dwingen van openstaande facturen. Door beslag te leggen betaalt de debiteur de vordering doorgaans alsnog. Inclusief de kosten van het beslag leggen.

Door beslag te leggen voorkomt u dat de debiteur vermogensbestanddelen aan het verhaal van uw vordering onttrekt. Beslag leggen heeft dus ook een bewarende functie. Vandaar ook wel de benaming conservatoir beslag.

beslaglegging advocaat


Beslaglegging bankrekening

Beslag leggen is al mogelijk voordat een rechter definitief uitspraak heeft gedaan. Beslag op het saldo van de bankrekening van de debiteur kan dus al voordat er een toewijzend vonnis is verkregen voor uw vordering.


Advocaat voor beslaglegging nodig

Voor conservatoire beslaglegging is een advocaat nodig. Alleen een advocaat kan namelijk conservatoir beslag laten leggen. Het benodigde verzoekschrift - ook wel beslagrekest genoemd - dient namelijk door een advocaat te worden ingediend. Een incassobureau of deurwaarder kan geen conservatoir beslag leggen. Wel voert de deurwaarder de beslagen feitelijk uit.

Meer informatie over beslag leggen

Kosten beslaglegging voor debiteur

De beslagkosten komen (vrijwel) geheel voor rekening van de debiteur.

Het verschuldigde griffierecht en de deurwaarderskosten komen volledig voor rekening van de debiteur. Het honorarium voor onze werkzaamheden komt - afhankelijk van de hoogte van de vordering - gedeeltelijk of volledig voor rekening van de debiteur.

De beslagkosten worden bij verhaal van uw vordering voor ca. 80% tot 100% vergoed.

Onze vaste prijs voor het leggen van conservatoir beslag bedraagt € 475,00 exclusief BTW en verschotten (kosten van derden). Bij spoed geldt een meerprijs.

Download het tarievenoverzicht voor een overzicht van alle kosten.


Advocaat beslag laten leggen

Wilt u beslag laten leggen?

Onze advocaten kunnen de beslaglegging voor u verzorgen. Ook voor spoed beslag binnen 24 uur.

Vermeld in de toelichting bij het indienen van uw incasso dat u beslag wilt laten leggen voor uw vordering. Onze advocaten nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.