Verhaalsonderzoek uitvoeren voor bruikbare verhaalsinformatie

Een verhaalsonderzoek dient ertoe om informatie te verkrijgen over de verhaalspositie van de debiteur.

Door het uitvoeren van een verhaalsonderzoek kan informatie aan het licht komen over de verhaalsmogelijkheden van de debiteur, zoals onroerend goed, bankrekeningen, aandelen in vennootschappen, klanten van de debiteur, etc.

De verhaalsinformatie kan onder meer bruikbaar zijn voor beslaglegging.

verhaalsonderzoek voor verhaalsinformatie en kredietinformatie


Verhaalsonderzoek en kredietinformatie

Doordat in het kader van het verhaalsonderzoek ook kredietinformatie over bedrijven kan worden ingewonnen, wordt ook informatie verkregen over de financiële positie van uw debiteur. Wij werken in dit verband samen met informatiebureaus.


Verhaalsonderzoek en vervolgstappen

Op basis van de verkregen verhaalsinformatie kan een inschatting worden gemaakt of de te verwachten kosten opwegen tegen het verhaalsrisico.

Afhankelijk van de uitkomst van het verhaalsonderzoek kunnen vervolgens de vervolgstappen worden bepaald, zoals beslaglegging, het starten van een gerechtelijke incasso, het faillissement aanvragen of het afzien van verdere maatregelen.

Kosten verhaalsonderzoek

Een verhaalsonderzoek kost € 175,00 exclusief BTW per debiteur. Dit verhaalsonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in het kader van beslaglegging.


Verhaalsonderzoek bij beslaglegging

Het is verstandig om bij beslaglegging eerst een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren. Uit het verhaalsonderzoek kunnen namelijk beslagobjecten blijken, zoals onroerend goed, bankrekeningen en klanten van de debiteur.

Wilt u beslag leggen? Laat dan eerst een verhaalsonderzoek uitvoeren.

Download het tarievenoverzicht voor een overzicht van alle kosten.


Verhaalsonderzoek laten uitvoeren

Wilt u een verhaalsonderzoek laten uitvoeren?

Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons.