Studentstage advocatenkantoor

Ben je als rechtenstudent op zoek naar een studentstage in de advocatuur? Dan ben je voor jouw HBO-rechten of WO-rechten stage aan het juiste adres bij ons advocatenkantoor.

Ons Rotterdamse advocatenkantoor biedt rechtenstudenten in de eindfase van de studie rechten de mogelijkheid om stage te lopen in de advocatuur. Ook studenten die recent zijn afgestudeerd, kunnen een studentstage komen lopen. Stageplekken zijn gedurende het gehele jaar beschikbaar.

Studentstage advocatuur | Stage advocatenkantoor

De duur van een HBO-rechtenstage bedraagt doorgaans 5 of 10 maanden, maar korter of langer is ook mogelijk. De duur van een WO-rechtenstage bedraagt doorgaans 2 maanden. Stage lopen is mogelijk voor 4 of 5 dagen per week. Ook een scriptiestage behoort tot de mogelijkheden. Hierbij wordt wekelijks gedurende 4 dagen op reguliere wijze studentstage gelopen en is er 1 dag beschikbaar voor het schrijven van de scriptie.

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Brainpark III te Rotterdam nabij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ons kantoor is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar (Metrostation Kralingse Zoom bevindt zich op loopafstand).

Studentstage advocatenkantoor Rotterdam


Stage lopen is meewerken

Als rechtenstudent wil je zo veel mogelijk leren tijdens jouw studentstage. De beste manier om dat te doen is door mee te werken in onze advocatuurlijke praktijk. Bij ons advocatenkantoor breng je jouw stage niet in de bibliotheek door, maar werk je mee van achter jouw eigen bureau met computer en telefoon. Door mee te werken aan echte zaken kun je snel waardevolle praktijkervaring opdoen. Daarnaast kun je zo goed beoordelen of de advocatuur jou aanspreekt voor jouw verdere carrière.

De zaken en werkzaamheden in onze civielrechtelijke incasso- en procespraktijk zijn gevarieerd. Als student-stagiaire bij ons kantoor houd je jezelf onder meer bezig met de volgende werkzaamheden tijdens jouw studentstage:

  • het verrichten van werkzaamheden in incassodossiers
  • het verrichten van juridisch onderzoek
  • het opstellen van inhoudelijke brieven en adviezen
  • het opstellen van processtukken
  • het bijwonen van besprekingen 
  • het bijwonen van mondelinge behandelingen
  • het voeren van telefoongesprekken

Uiteraard voer je jouw ondersteunende werkzaamheden steeds uit in overleg met en onder toezicht van de behandelaar van de zaken waaraan je meewerkt.

Behalve meewerken doe je natuurlijk ook mee aan de sociale activiteiten, zoals kantoorborrels, lunches, etc.

Als student-stagiaire ontvang je een stagevergoeding. Voor vragen of begeleiding kun je altijd terecht bij jouw vaste stagebegeleider. Na afloop van de studentstage ontvang je een stagebeoordeling.


Solliciteren voor een studentstage

Studentstage lopen bij ons advocatenkantoor is mogelijk voor ambitieuze rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten die zich in de laatste fase van de studie bevinden of recent zijn afgestudeerd. Gezien de civielrechtelijke procespraktijk van ons kantoor gaat de voorkeur uit naar rechtenstudenten met een privaatrechtelijke afstudeerrichting.

Verder verwachten wij dat je communicatief vaardig bent (zowel mondeling als schriftelijk) en nauwkeurig kunt werken. Uiteraard ben je prettig in de omgang, zowel richting kantoorgenoten als richting onze cliënten.

Indien jij jezelf in dit profiel herkent, dan nodigen wij je uit te solliciteren. Graag ontvangen wij hiertoe een motivatiebrief voorzien van een recent CV en een kopie van de cijferlijsten van de rechtenstudie. Vermeld in jouw sollicitatie ook welke periode je beschikbaar bent.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan Krista Snoeck onder vermelding van studentstage advocatuur.

Let erop dat jouw sollicitatie is voorzien van alle verlangde stukken. Sollicitaties die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie over studentstage lopen kan contact worden opgenomen met Diana Mensinga.